Intet virker uden bremsevæske – Sådan kontrolleres korrekt!

Intet virker uden bremsevæske - Sådan kontrolleres korrekt!

En bils evne til at bremse op er langt vigtigere end evnen til at køre. Derfor er bremsevæske langt den vigtigste af de operationelle væsker i enhver bil. Hvis det ikke er der, eller hvis der er noget i vejen med det, er bilens og alle andre trafikanters sikkerhed i fare. Læs i denne artikel alt om hvad du skal vide om bremsevæske.

Hydraulisk kraftoverførsel og forstærkelse

hydraulisk bremsesystemBremsesystemet, med undtagelse af parkeringsbremsen, opereres af hydraulik i familiebiler, hvilket betyder at bremsekraften overføres igennem væsker. Væsker indeholder evnen til ligeligt at blive dispenseret inde i et system af rør og modtagere, og kan ikke sammenpresses. Kraften anvendt ved f.eks. at trykke på bremsepedalen, har en umiddelbar effekt på hele systemet.
Pneumatisk bremsesystemAlternativt er der pneumatiske bremsesystemer såvel som hybride systemer, hvori hydrauliske og pneumatiske dele arbejder sammen. Denne slags systemer findes i lastbiler og busser. Det er årsagen til at disse køretøjer hvisler, når de stopper ved trafiklyset. Begge systemer er indstillet til hinanden. Gasser kan sammenpresses, hvilket reducerer og forsinker dens kraftoverførsel. Dette er den hovedsagelige forskel mellem hydrauliske og pneumatiske systemer.
Bremsesystem i familiebilerFamiliebiler er udelukkende udstyret med hydrauliske bremsesystemer. Kun parkeringsbremsen er betjent med kabel. Gasser i bremseforbindelserne kan have alvorlige følger: de kan lede til gennemgående fejl i bremsesystemet, hvilket lader føreren træde ind i et vakuum. Der kan intet gøres for at forhindre bilen i at køre ind i en forhindring.

Hvordan kommer der luftarter i bremsevæsken?

Luftarter i bremsevæskenLuftarter kan komme i bremsemidlerne på to måder: opbremsning kan få kondenseret vand til at koge, hvilket skaber dampbobler. Yderligere kan der komme luft i bremsesystemet gennem lækager. Dette er sjældent, men det kan ske i ældre bremsesystemer og ved brug af forkert bremsevæske.

Bremsevæske nu 50% billigere

Bremsevæske ► nu 50% billigere

fra kun 22,93 kr.

Bestil online

I særdeleshed er vand i bremsevæsken kritisk. Denne væske har specifikke egenskaber og formål:

– Resistens og tilregnelighed ved høje og lave temperaturer
– Pålidelig kraft overførsel
– Ingen flokkulering
– Ingen kemisk reaktion med andre materialer

Hovedfjenden vand

Vand i bremsevæskenBremsevæske, som fås generelt, har evnen til at møde disse krav, dog ikke uden bivirkninger. En af disse virkninger er at væsken er hygroskopisk, hvilket betyder at den tiltrækker vand.

Ligesom en blok salt absorberer kondenseret vand fra luften, tiltrækker bremsevæske gradvist vand.

Bremsevæsken er grøn og grumset

Heldigvis er ophobning af vand tydeligt synligt.

Frisk bremsevæske er klar og gyldengul. Gammel og forurenet bremsevæske er grøn og grumset.

Vær opmærksom: hvis bremsevæske har denne farve, er tiden til et sikkert skift overskredet. Der bør handles straks.

Altid komplet skift

Skift bremsevæskenFør udskiftning bør bremsevæskens niveau tjekkes. Er det for lavt, mister systemet åbenlyst denne vigtige hydrauliske væske. Lækagen skal findes og repareres, før den nye bremsevæske tilføres.
 
 
 
 
Tilføj frisk bremsevæskeVær forsigtig: Bare at fylde ny bremsevæske på er forkert og farligt. Den nye bremsevæske vil blive forurenet øjeblikkeligt. Yderligere er lækagen ikke repareret og bremsesystemet vil fejle før eller siden.

Udskift bremseolieBremsevæske skal derfor altid skiftes fuldstændigt.
Det skal enten tappes eller drænes ved hjul-bremse cylinderens udluftningsskrue.
Professionelle værksteder blæser også i bremse- systemet med trykluft, for at fjerne alle væskerester.
 

Glem ikke at udlufte

Den friske bremsevæske hældes ikke uden videre på. Hele bremsesystemet skal udluftes, så det kun indeholder væske og ingen luft.

Bremsesystemet skal være udluftetDen lette måde at gøre det på er at placere en hjælper bag rattet. Begynd med hjul-bremsecylinderen, som er længst væk fra bremsepedalen. For venstrestyret køretøjer som i Tyskland, er det højre baghjul og for højrestyret køretøjer som dem på de britiske øer, er dette det venstre baghjul. Dets udluftningsskrue er åben. Hjælperen træder på bremsepedalen indtil bremsevæske render ud. Herefter skrues udluftningsskruen hurtigt stramt og fremgangsmåden gentages på alle hjul. Imens skal væskeniveauet tjekkes.

At holde sig til vedligeholdelses tidsplaner

Bremsevæskes vedligeholdes planIfølge loven skal bremsemidlerne skiftes hvert andet år. Dette dækkes af SYN inspektion, og derfor burde gammel bremsevæske identificeret i tilfælde af inspektion. Inspektionen tjekker dog ikke bremsevæskens komposition, blot den funktion og bremsesystemets stramhed.
Bremsevæskens tilstand er derfor essentiel i tilfælde af køb af en brugt bil. Den har måske været stationær i en længere periode, eller den tidligere ejer har måske været ligeglad med vedligeholdelses intervaller.

Vores tip: handel med tilbehør har teststrimler til måling af vandindholdet i bremsemidlerne.
Alligevel anbefaler vi olieskift såvel som skift af bremsevæske ved køb af en brugt bil.

Hæld ikke den gamle bremsevæske i kloakken, men behandl den som kemisk affald. Du kan hælde den i den nye oliedunk og aflevere den ved købet. Leverandøren vil da tage sig af den. Som et alternativ kan den sendes til onlineforretningen eller gives gratis til en genbrugsstation.

Bremsevæske må ikke blandes

Bremsevæske må ikke blandesBremsevæske bør aldrig toppes op uden skelnen. Den samme bremsevæske bør altid bruges til udskiftning eller udjævning: bremsevæske specificeret af fabrikanten. Den rette væske kan specificeres ifølge DOT-koden på indpakningen.

I Europa er dette som hovedregel DOT 1 – 4.
DOT 5 er hovedsageligt brugt til amerikanske biler.

Det er vigtigt at handle i forhold til denne information. Den forkerte bremsevæske kan påvirke bremsesystemets komponenter, og kan muligvis skabe lækager eller forurening i systemet. Begge kan lede til farlige kørsels situationer hvis bremsen fejler.Originale bremseskiver - Ekspreslevering på 24 timer

Hold øje med mærkekvaliteten

Hæft dig ved kvaliteten af bremsevæskenBremsen er den vigtigste del på bilen. Dens komponenter burde altid være af første klasses mærkekvalitet. Det gælder også for bremsevæske.

Ukendte produkter fra ukendte producenter kan være forfalskninger eller af dårligere kvalitet, hvilket konstituerer en utilregnelig risiko. Bremser kræver første klasses materiale, selv hvis det koster mere.
Sikkerheden er det værd.

Foto: Fouad A. Saad, loraks, AlexLMX, sarawutnirothon, Romeo Pj, Chirachai Phitayachamrat, Dmitry Kalinovsky, EremeevStas, FabrikaSimf, Charles Knowles, g-stockstudio / shutterstock.com