EGR-ventil udskiftning – sådan gøres det!

EGR-ventil udskiftning - sådan gøres det!

Den såkaldte EGR-ventil udfører en vigtig opgave i et køretøj. Vi viser dig hvordan du kan genkende defekter på EGR-ventilen, hvordan du udskifter ventilen og med hvilke omkostninger du skal regne med.

Men opstår der en defekt, kan den ikke længere udføre denne opgave. Dette kan indvirkning på motorens ydeevne og også dens levetid. Af samme grund skal defekter på EGR-ventilen altid afhjælpes hurtigt.

Disse opgaver udfører EGR-ventilen

Disse opgaver udfører EGR-ventilenI diesel og benzinmotorer hersker der forbrændingstemperaturer på op til 2.500 grader Celsius.

Dette frembringer miljøskadelige kvælstofoxider, som udledes fra motoren. For at reducere mængden af nitrogenoxider, der frigøres i miljøet, føres nogle af udstødningsgasserne tilbage i indsugningsmanifolden gennem det der kaldes udstødningsgas cirkulation (EGR).

Gennem denne behandling sænkes forbrændingstemperaturen betydelig og derved frembringes mindre nitrogenoxider som et resultat af processen.

EGR-ventil SodaflejringI denne proces måler EGR-ventilen den mængde udstødningsgas der returneres til motoren. Hvis en EGR-ventil ikke længere kan udføre sine opgaver på grund af mangler, kan sodaflejringer øges i cylinderhovedet eller turboladerens område, hvilket kan reducere dens levetid betragteligt.

Disse symptomer indikere en defekt

Disse symptomer indikere en defektSom med mange vigtige komponenter på et køretøj kan en lang række symptomer også indikere en defekt EGR-ventil i dette tilfælde.

Dog kan nogle af de nævnte symptomer også være tegn på andre defekter. Hvis du bemærker et sådant symptom, skal du være mere opmærksom på de andre symptomer for lettere at kunne isolere skaden.

AGR-ventil til din bil

EGR-ventil til din bil

fås fra 156,79 kr.

Køb online

Symptomer på en defekt EGR-ventil omfatter:

– Køretøjet rykker under kørsel.
– Motorydelsen er begrænset.
– Ved fuld gas bliver der knap nok fremkaldt nogen ydelse.
– Ved belastning springer motoren i nødprogrammet.
– Motorkontrolampen lyser kun kortvarigt ved start eller også under kørsel.
Udstødningsrøgen er meget mørk.
Brændstofforbruget stiger mærkbart.
– Ved udstødningsmålingen vil der kunne måles en forhøjet nitrogenoxid udledning.

hurtigst muligt foranledige en reparation henholdsvis en udskiftning af EGR-ventilenSkulle disse symptomer forekomme, skal du hurtigst muligt foranledige en reparation henholdsvis en udskiftning af EGR-ventilen. Af hensyn til miljøet og din bil.

Er EGR-ventilen en sliddel?

Er EGR-ventilen en sliddel?Disse spørgsmål lader sig ikke entydig besvare. Egentlig skal svaret være nej da ventilen som regel ikke normalt udsættes for store belastninger. Over tid akkumuleres dog sodpartikler igen og således videre gennem udstødningsgasserne som gradvis kan begrænse EGR-ventilens funktionalitet.

I denne henseende kan det siges, at en EGR-ventil afgørende er en af de sliddele, afhængig af kørestil og kilometertal, skal udskiftes eller rengøres en eller flere gang i løbet af en bils levetid.

AGR-ventilen skal jeg selv udskifte den eller lade andre udskifte den?

AGR-ventilen skal jeg selv udskifte den eller lade andre udskifte den?Faktisk er det ikke noget problem selv at udskifte EGR-ventilen. Dette er som regel muligt uden specialværktøj eller omfattende erfaring. Dette gælder dog kun for ændringen.

Fordi rengøring af ventilen og geninstallation af den rengjorte ventil bør kun foretages af et specialværksted. Forkert rengøring kan hurtig føre til yderligere skader, hvilket negativt påvirker EGR-ventilens funktionalitet.

På et værksted kan komponentet også testes med henblik på funktionalitet med dertil egnede værktøjer. Dette er som regel ikke muligt for lægfolk. Den enkle ombytning af en reservedel er derimod ikke en udfordring for de fleste. Der er dog en begrænsning.

På visse køretøjsmodeller skal halvdelen af motoren adskilles for at skifte. Desuden kan det være nødvendigt i visse køretøjer at forudindstille EGR-ventilen ved hjælp af et diagnoseinstrumet. I disse tilfælde er det normalt det rigtige valg at gå til værkstedet, idet alle nødvendige hjælpemidler og værktøjer er tilgængelige.

EGR-ventil udskiftning: Skridt for skridt

EGR-ventil udskiftning skridt for skridt– Som regel er EGR-venilen placeret i det øvre område af motorblokken direkte foran den såkaldte indsugningsmanifold. Idet alle EGR-ventiler har en lignende form på alle typer køretøjer, kan du nemt identificere den.
– Hvis der forefindes et motorskjold, så løsen det forinden.
– Er ventilen tilgængelig, kan du hurtig afmontere den.
– Frigør alle ledninger til EGR-ventilen.
– Vær opmærksom på også at tage pakningerne med af.
– Løsen alle to til otte skruer, hvilket holder EGR-ventilen på plads.
– Anbring reservedelen på dets plads og fastgør den med skruerne.
– Anbring ledningerne og pakningerne på plads igen.
– Geninstaller alle komponenter og start motoren.
– Disse skulle nu køre betydelig mere smidig.

Du bør helt sikkert være opmærksom på dette når du udskifter EGR-ventilen

Du bør helt sikkert være opmærksom på dette når du udskifter EGR-ventilen– Vær ikke kun opmærksom på ventilen men også på de tilstødende ledninger og pakninger. Beskadiget pakninger og sodet slanger skal alt efter behov ligeledes udskiftes.
– Inden du fjerner det skal du tage et foto af alle tilsluttede forbindelser. Så kan du senere nemmere anbringe dem under samlingen.
– Er EGR-ventilen svært tilgængelig og afmontering og genmontering kompliceret, så overlad arbejdet til et specialværksted opgaven. Du denne måde kan du under alle omstændigheder undgå dyre installationsfejl.

Motordele online shop

Med følgende omkostninger må du påregne

Afhængig af bilproducent og den specifikke model ligger prisen på EGR-ventilen mellem 600 og 3000 kr. Hvis de tilstødende forbindelser eller tilsluttede pakninger udskiftes, skal der regnes med mellem 370 til 1110 kr. mere indregnes. Hvis reparationer udføres af et specialværksted, faktureres mellem 1500 og 6700 kr. for denne reparation og reservedele afhængig af medgået arbejdstid. For selv et specialværksted tager afmontering, geninstallation og afprøvning af EGR-ventilen mellem en og tre arbejdstimer. Du kan finde prisen i løbet af få klik, når du selv ved medbringe en ny EGR-ventilen. De fleste værksteder beregner sig en højere pris for reservedele end på det frie marked.

Foto: Maksim Vivtsaruk, BLKstudio, Elena Verkhoturova, Minerva Studio, Kwangmoozaa, Standret, YAKOBCHUK VIACHESLAV, Marco Foresti, ilmarinfoto, Mai_justrace, Alraun, Aigars Reinholds / shutterstock.com