Bilen starter ikke – mulige årsager og løsninger herpå

Bilen starter ikke – mulige årsager og løsninger herpå

Det er virkelig en gene, hvis en bil ikke vil starte, eller at motoren simpelthen går i stå under kørsel, dog er der ikke nogen umiddelbar grund til at gå i panik. Det er højst sandsynligt en mindre defekt der er grunden til en funktionsfejl. At finde grunden kræver dog en gennemgående viden om hvordan en bil fungerer. Læs alt om hvad der kan forårsage, at bilen går i stå i denne guide, og hvordan du kan hjælpe dig selv i en sådan situation.

Hvad kræver en bil for at kunne køre?

En forbrændingsmotor har brug for seks elementer for at tillade fremdrift. Disse er:

bil starter ikke årsager
Brændstof: benzin, diesel eller gas.
Drift: bælter som tuner de bevægelige dele.
Energi: elektrisk tændingsstrøm til starterens drift.
Luft: til forberedelse af luft-brændstof miksturen.
Olie: til smørelse af de bevægelige elementer.
Vand: til afkøling af motoren.

Hvis bare et af disse elementer fejler, går hele motoren i stå. Alt afhængig af hvilket system der rammes, kan bilen enten blive funktionsdygtigt igen på nem vis, eller også skal der mere arbejde til dens reparation.

Motoren vil ikke starte – brændstof forsyningsfejl

Motoren vil ikke starte brændstof forsyningsfejlHvis en bil ikke vil starte eller går i stå, går den første mistanke til brændstof forsyningen. Hvis bilen rasler, men nægter at starte, er brændstof tanken måske tom. Hvis brændstof indikatoren indikerer brændstoffets tilstedeværelse, sidder noget muligvis fast i tanken. Dette kan tjekkes ved at fylde lidt benzin i tanken og prøve at starte igen. Dette kræver en del tålmodighed, da et fuldstændig tomt brændstofsystem skal have lov til at udlufte sig selv først.
Hvis tanken tømmes ualmindeligt hurtigt, husk at tjekke efter en benzin lugt. Brændstofslangen kan muligvis lække. Alternativ kan brændstofpumpen fejle.

Bilen nægter gentagende gang at idriftsætte – fejl ved kilerem

bil starter ikke koldFejl ved kilerem har ofte fatale følger. Hvis tandremmen eller kæden er bristet, går motoren i stå, og vil ikke starte igen. Ofte har motoren været udsat for alvorlig skade i dette tilfælde, og dyr reparation er nødvendigt. Dette kan tjekkes ved fjernelse af tandremmens-/kædens dæksel . Hvis driftkomponenterne er kommet af, er grunden fundet. Reparationen af dette vil kræve mere end blot erstatning af bælte. I et sådan tilfælde skal motoren skilles ad fuldstændigt.

Tændingen starter ikke – fejl ved strømforsyningen

bil starter ikke tændrørDen almindeligst forekommende årsag til at en motor fejler ved start, er en fejl i strømforsyningen. Den elektriske strøm dannes i generatoren, lageret i batteriet og leder til tændrørene i motoren ved hjælp af tændingsspolen og strømfordeleren. Strøm løber altid i et kredsløb. Hvis kredsløbet bliver afbrudt, er der ingen forsyning. Den returnerende strøm til generatoren ledes altid via karrosseriet. Derfor skal generatoren, såvel som batteriet, have forbindelse til jorden, hvilket betyder, at det skal forbindes til karrosseriet med kabler.

Generator 24h gratis levering

Generator | 24h Gratis levering!

nå fra 362,81 kr

til butikken

Mellem kabler og karrosseri kan korrosion altid forekomme. Hvis det ikke opdages i tide, bliver det tiltagende svært at starte bilen, indtil den slet ikke starter længere. Løsningen er meget simpel: jordkablet bør fjernes, slibes og fedtes ind i polfedt. Skru kablet til igen og problemet er løst.

bil starter ikke starter snurrerTændingsspolen transformerer 24 volts-strømmen forsynet af generatoren til 10.000 volt tændingsstrøm. Et kabel løber imellem tændingsspolen og strømfordeleren. I ældre biler kan fordelerkablet være frakoblet. Dette er den mest indlysende grund til, at en bil nægter at starte: tilslut ganske enkelt kablet det vil tillade, at bilen kan køre videre. Hvis kablet er på sin plads, men genererer gnister, er isoleringen beskadiget. Dette kunne være resultatet af en gnavers bid. I en nødsituation kan tændingskablet tætnes med isoleringstape.

Hvis bilen starter nu, skal den tjekkes for videre gnaver skade. En gnavet kølevæskeslange udgør en risiko for seriøs motorskade.

bil starter ikke opladet batteriEt problem forbundet med elektricitetsforsyningen kan være starteren. Dette element består af en elektrisk motor og et elektromagnetisk-drevet relæ. Over tid kan starteren nedslides, eller dens forbindende kontakter kan være korroderet. En starterfejl gør sig selv hørt ved en nynnende lyd. Elektromagneten kan ikke fuldt ud frigøre starterdrevet, mens den elektriske motor stadigt kører. Med lidt held kan denne defekt repareres. Meget ofte er erstatning den eneste mulighed.bare den beste kvaliteten

bil starter ikke ingen lydHvis generatoren fejler, kan det være at batteriet ikke opladet. Dette er indikeret ved et permanent advarselslys på instrumentbrættet. Hvis dette ignoreres for længe, vil tændingsspolen før eller senere stoppe med at modtage tændingsstrøm. I det tilfælde skal batteriet først oplades og derefter skal generatoren tjekkes. Generelt er generatorfejl mindre: enten er kileremmen defekt eller kulbørsterne er nedslidte. Begge kan repareres simpelt til en lav pris.

Bilen starter pludseligt ikke længere – fejl ved luftforsyningen

bil starter ikke bankelydeEn bil som går i stå grundet en fejl ved luftforsyningen ses sjældent, dog er det teoretisk muligt. Hvis et fremmed objekt lander i indløbskanalen, eller hvis luftfilteret er tilstoppet, vil motoren ikke modtage nok ilt fra luftbrændstofblandingen. Denne fejl er oftest vist ved en forhøjet brændstofforbrænding og en varm motor. Erstatning af luftfilteret og tjek af udsugningskanalen burde generelt gøre bilen driftsdygtig igen.

Bilen starter ikke – olie- og vandforsyningen fejler

bil starter ikke ingen startlydeHvis kølervæske- eller olieforsyningen fejler, kan seriøs motorskade opstå. Det frygtede stempeludfald er et resultat af mangel på den ene af disse to komponenter. Hvis dette sker, kan bilen ikke længere repareres med husholdningsremedier, og et gennemgående motor eftersyn er påkrævet. Derfor: hvis kølervæske- eller olietryks kontrollampe advarselslys lyser op:, så sluk omgående motoren!

motor starter ikke tandremHvad man skal gøre hvis motoren strejker

Den følgende tjekliste lader dig indsnævre årsagerne til en bil, som går i stå:

Er bilen gået i stå under kørsel?
– Ikke mere benzin.
– Defekte tændingskontakter.
– Motorskade.
Nægter bilen af starte?
Startraslen: kilerem ok, ingen benzin eller løst tændingskabel.

– Tjek brændstofindikatoren
– Hvis tanken er tom: fyld den op.
– Hvis indikatoren indikerer tilstrækkeligt brændstof: tjek tændingskabler.
– Hvis tændingskabler er blevet løse, tilspænd dem igen.
– Hvis tændingskablet genererer gnister ved start: isoler beskadigelsen. Pak kabel ind i isolerende tape og erstat det så hurtigt som muligt.
– Hvis tændingskablet er ok, tilføj brændstof.
– Hvis bilen ikke starter trods tilstrækkeligt brændstof: skub bilen i gang.
– Hvis bilen tillader at blive skubbet i gang: tjek generatoren, jordkabel og tændingsspolen.
– Hvis bilen ikke tillader at blive skubbet i gang: tjek tændingskontakterne.
Tennspoler fra beste produsenter

Tennspoler fra beste produsenter

nå med 35% rabatt

Bestill online

Starteren laver ingen lyde: motorskade, blokeret motor.
Bilen starter ikke i kold tilstand.
– Bilen er totalt død, ingen tændte lys eller kun svagt: batteriet er totalt tømt. Kickstart kræves.
(I dette tilfælde, skal batteriet ofte udskiftes).
– Starteren rasler ved kickstart, bilen nægter at starte: tjek brændstofforsyningen, luftforsyningen og tændingskabler.
– Starteren laver ingen lyd: Starteren er defekt eller motorskade. Prøv at slæbe bilen i gang. (Vær opmærksom: dieselbiler kan ikke slæbes i gang i kold tilstand)
– Bilen starter ikke trods bugseringog hjulblokade: motorskade, omgående reparation er nødvendig.

Hvis alle disse handlinger er uden effekt, er der én til mulighed før bilen tages til et værksted: tjek alle sikringer, især på dieselbiler. Gløderørs sikringerne kan være defekte. Hvis alt også er okay her, burde bilen afgjort blive efterset på et værksted.

Foto: crazystocker, Andrey_Popov, lzf, Brian A Jackson, Dmitry Kalinovsky, Maksim Toome, Photomontage, Peter Gudella, peang, Alison Hancock, Charles Knowles / shutterstock.com