Motorskader på bilen – alt hvad du behøver at vide om en sund motor

Motorskader på bilen - alt hvad du behøver at vide om en sund motor

En skade på motoren er en dyr affære. Motoren er en kompleks enhed. Den består af hundredvis af dele, der skal være nøje afpasset hinanden. Moderne motorer holder hundredtusindevis af kilometer. Forudsætningen er en grundig vedligeholdelse af motoren. Læs først hvad der skal overvejes for en sikker drift af motoren.

Hvad har motoren brug for?

Hvad har motoren brug forEn motor har brug for seks ting for at fungere:

– Brændstof
– Tændingsstrøm
– Luft
– Køling
– Smøring
– Styretøj

Falder de første tre ting ud, går motoren som regel blot ud. Disse fejl kan normalt ret nemt løses. Dog kun hvis køling, smøring eller styretøj påvirket er der risiko for ødelæggelse.

God smøring giver sikker kørsel

Smøring af en motorSmøring af en motor bliver gennem oliekredsløbet tilvirket. Smøremidlet pumpes gennem hele motoren med oliepumpen. Det sikrer at alle bevægelige dele får en bevægelighed med lav friktion. Metaloverfladerne glider mod hinanden uden beskadigelse. Det er for alle lejer, cylindre, ventilerne og aksler meget vigtigt. Svigter smøringen, gnider metaloverfladerne mod hinanden. Så slider de gensidigt materiale af. Komponenterne kører derefter ikke indenfor den specificerede tolerance. De begynder at klemme, slå sig og bryder sammen. Ein god smøring bliver gennem regelmæssig olie og filterskift opnået.

OliedråberDesuden skal man altid være opmærksom på olietab. Utætheder skal omgående udbedres. Det er ikke kun farligt for motoren. Oliedråber kan også være en stor belastning for miljøet. Udover regelmæssig kontrol af oliestanden skal man også være opmærksom på olietrykke. Oliepumpen svigter normalt uden forvarsel. Når oliekontrollampen lyser er olietrykket for lavt. Hvis der ikke findes nogen olielækage, er det oftest oliepumpen der er årsagen. Dette kan forhindres ved at oliepumpen skiftes regelmæssigt. Hvert køretøj har sit eget vedligeholdelsesinterval til dette formål. Samlet set er oliepumper dog meget holdbare komponenter. Under 150.000 km levetid har de som regel ikke. Bestil oliepumpe nu til den bedste pris

Kølet motor er en sund motor

Kølet motor er en sund motorEn motor skal til den optimale drift have den ideelle temperatur. Metaller udvider sig under varmepåvirkning. For at en varm drift kører optimalt er dets komponenter lidt for læse når de er kolde. Først når motoren har opnået driftstemperatur er samspillet mellem komponenterne korrekt. Men når driftstemperaturen overskrides vil komponenterne udvides for meget. Dette har samme effekt ved manglende smøring. Komponenterne begynder dermed at slides og klemmes mod hinanden. Hvis stemplet sidder fast i cylinderen er motoren for det meste ødelagt. Dog er motoren designet på en sådan måde at deres indre ødelæggelse er det sidste der vil ske. Forinden brænder toppakningen gennem først.

Behandl motoren godt

Alternativt kan køleslangerne spænge foran stempelstoppet. Også overtryksventilen på kølerdækslet kan udløses. I så fald skal køretøjet omgående parkeres. Årsagen til en motor overophedning er lækage af kølesystemet eller defekt køler. Hvis kølevæsken lækker, vil motoren løbe tør på et tidspunkt. Køleevnen falder og motortemperaturen fortsætter med at stige. Dette bemærkes dog normalt i god tid ved en stærk udvikling af damp under motorhjelmen. En køler kan være utæt, rustet eller tilstoppet. Dette bemærkes når motortemperaturen er konstant er for høj.

Timingkæder på motorenEt blik på køleren kan hjælpe her: Hvis lamellerne allerede er rustet og falder ud, skal køleren udskiftes hurtigst muligt. Et trick kan her hjælpe, når omstændighederne ikke muliggør andet. Ved udtagelse af termostaten bliver motoren konstant maksimalt kølet. Den opnår ikke den optimale driftstemperatur. Hermed er en overophedning usandsynlig. Denne nødløsning bør ikke tages i anvendelse mere end et par dage.
Med en udskiftet køler og tætnet kølesystem burde overophedning af motoren være afværget.

KølemiddelpumpeKølemiddelpumpen er en sliddel i alle køretøjer. Den sidder nemt tilgængeligt på siden af motoren. Hvis den svigter, frembringer den knirkelyde. Den bør derfor omgående udskiftes. Ellers kan den sætte sig fast og og afbryde kølemidlets gennemstrømning. I mange køretøjer bruges kølemiddelpumpen til at stramme tandremmen. Den udskiftes simpelthen når tandremmen udskiftes. Det forhindre , kølemiddelpumpen i at blive for gammel og forårsage problemer.

Motoren har brug for styring

styring af en motorVed styring af en motor betyder synkronisering af dens aksler. Enhver motor har en krumptapaksel og en knastaksel. Krumtapakslen absorber kraften fra stemplet. Knastakslen åbner og lukker ventilerne til forbrændingskammeret. Begge aksler skal være nøjagtig synkroniseret i forhold til hinanden. Når denne synkronisering ikke længere stemmer overens, opstår risiko for motorskade. De opstigende stempler kan slå mod ventilerne. Herved kan ventilen slås skæv. Stemplet kan ligeledes gennembores af ventilen. Det er en bekostelig motorskade, der oftest betyder køretøjets endeligt. For at reparer dette. skal motoren fuldstændig adskilles.

Styringen af motoren blevet gennem to systemer frembragt. Disser er:
Tandkæde
Tandrem
med en dertilhørende strammer.

Begge komponenter har samme funktion: De forbinder krumtapakslen og knastakslen med hinanden. Når krumtapakslen drejes, drejer knastakslen automatisk med. Når tandremmen eller styrekæden rives af, drejes krumtapakslen et kort stykke længere.y Dette har derefter følgeskader som beskrevet.

Tandkæden holder sædvanligvis betydelig længere en tandremmenTandkæden holder sædvanligvis betydelig længere en tandremmen. Moderne tandremme er desuden meget holdbare. Afhængig af køretøjet er vedligeholdelses cyklusser på 100.000 km mulig. Skader på disse komponenter kan undgås når vedligeholdelses cyklussen overholdes. Tandremmen brister pludselig, hvis de bruges for længe. Imidlertid forstrækkes tandkæden gradvist, før den brister. Dette fastslås ved en urolig motorgang. Til en tandkæde omfatter også en strammer. Dette presser mod kæden med en plastikstang. Sådan opretholdes stramheden. Strammeren er også en sliddel, der skal udskiftes med jævne mellemrum. Metzger tandremme til bil billigt

Gode pleje af motoren

For at betjene en motor i længere tid, skal du være opmærksom på følgende:

1. Undgå overdreven hastigheder.
2. Undgå underdreven hastigheder.
3. Brugt frostvæske
4. Ikke forveksle brændstoftype
5. Undgå stilstand skader

motorskader, hvad du skal holde øje medAltid vedligeholde en motor er godt for den. Daglig brug af motoren er er også afgørende for dens holdbarhed. Som beskrevet, så har motoren brug for den optimale driftstemperaturer. Hurtig acceleration bør derfor ikke ske med en kold motor. Kørsel i det øvre hastighedsområde er også meget belastende for motoren. Desto varmere motoren bliver, desto mere letflydende bliver olien. Bliver motorolien for flydende, kan den miste sin smøreevne. Intern slitage kan forekomme ved vedvarende fuld fart kørsel. Desuden er der risiko for permanent overophedning med denne kørestil.

Tandremmen på motorenAt køre ved lave omdrejninger er dog heller ikke sundt for motoren. Herved er forbrændingen af brændstof ikke fuldstændig. Der dasse kulstof aflejringer på ventilerne og på akslen. Disse aflejringer når før eller senere ud i oliekredsløbet. Dette kan tilstoppe rørerne. Som fremmedlegeme kan de desuden forårsage skade på alle bevægelige dele. De bevægelige dele i en motor har en hærdet overflade. Bliver dette er beskadiget kan trykket virke på det blødere materiale indeni. Skaden fortsætter efterfølgende.

Motoren kan overophede særligt om vinterenMotoren kan overophede særligt om vinteren. Dette sker når der ingen frostvæske er i kølevæsken. Tilfrysning af vand i motorrummet kan også beskadige motoren direkte. Vand udvider sig når det fryser. Dette sker med stor kraft. Dette kan få huset, slanger og begolder til at briste. Frossen vand kan få motorblokken til at revne. Så går motoren for det meste uigenkaldelig tabt.

Når benzin og diesel tankning forvekslesNår benzin og diesel tankning forveksles, fører dette ligeledes til en motorskade. Oftest er det oliepumpen der rammes heraf. Men det kan også fører til at andre komponenter bliver beskadiget af det forkerte brændstof. Når det forkerte brændstof tankes må motoren under ingen omstændigheder startes.

I dette tilfælde skal det pumpes ud. Dette koster selvfølgelig noget, men er meget billigere end reparationen.

stilstand skaderNår et køretøj henstilles i længere tid , kan det fører til stilstand skader. Også hensatte afmeldte køretøjer bør desuden startes et minut en gang om måneden. Hermed kan stilstand skader pålidelig undgås. Et kraftig nedtrædning på bremsepedalen kan holde bremsekaliberen driftklar.

Foto: Ensuper, Phovoir, CHIEW, Rudy Balasko, Oil and Gas Photographer, Filip Miletic, adziohiciek, Aerodim, Atstock Productions, Inked Pixels, CandyBox Images, Filipe B. Varela, neotemlpars, Bairachnyi Dmitry / shutterstock.com