Gør det selv udskiftning af oliefilter – tips og mulige fejl

Gør det selv udskiftning af oliefilter - tips og mulige fejl

Motorsmøring er meget vigtigt. Hvis smørefilmen mistes, risikerer man, at de såkaldte stempler brænder sammen. Den anvencte olie er ikke komplet ren og derfor har den brug for filtrering. Dette er hvor oliefilteret træder ind, med dens fine porer som filtrerer de hovedsagelige smudspartikler. Hvis den er tilstoppet, bør den straks erstattes. Vi forklarer hvordan du selv kan udskifte oliefilteret og hvad den bedste kombination af olie og filtre er.

Hvorfor er udskiftning vigtigt?

Udskift selv oliefilteret

Et brugt og slidt oliefilter i slutningen af dets levetid kan ikke længere vedligeholde flowet og filterets præstations grundet dens tilstoppede porer. I de mest ekstreme tilfælde er der ingen olie der flyder igennem overhovedet. I dette tilfælde åbnes en beskyttelses-ventil som forårsager ufiltreret olie til at strømme ind i motoren. Hvis du fortsætter med at køre flere kilometer på denne måde, kan smudspartikler skabe små skrammer i metallet, og ultimativt føre til beskadigelse af motoren. Grundet moderne teknologi er udskiftelses-intervallen for oliefiltre markant øget. Hvis man vælger et kvalitetsprodukt, kan du regne med en præstation på op til 60.000 kilometer.

Oliefilteres egenskaber

Det fleste af oliefiltres egenskaber såsom det anvendelige skruegevind og dens volumen er bestemt af bilfabrikanten. Du kan dog vælge de følgende egenskaber selv:

– Du har et valg mellem skrue-på oliefiltre og patron-filtre. De førstnævnte er nemmere i vedligeholdelse og passer i alle biler. Med patron-filtre skal et filterhus bruges. Det kan laves sammen med patronen før udskiftningen.
En integreret modtryksventil forhindrer olien i at flyde tilbage ind i pumpen når motoren slukkes. Dette minimerer depositummer og olieflowet vil begynde hurtigere.
Sikkerhedsventiler kan kompensere for eventuelle svingninger i trykket af oliepumpen, hvilket gør levetiden for motoren længere. Dog i en tilstrækkelige funktionel oliepumpe burde disse svingninger næsten ikke opstå.
Et filtermedium plus filterhus udøver den vigtigste opgave og afgør levetiden. Visse forhandlere kan give en indikation om levetiden, andre kan ikke. Generelt bliver kvalitetsprodukter reklameret som holdbare og holder i lang tid. Hvis du ikke er sikker, så bør du læse produktets test-information eller måske vælge et dyrere mærke.
Oliefilter til den tilbudte pris

Oliefilter til den tilbudte pris

tilgængelig fra 19,67 kr.

Bestil nu

Brugt olie

Oliefilteres egenskaber

Udskiftning af oliefiltre medfører altid også et olieskift. Dette er ikke officielt bestemt, men det rette at gøre. At vælg den korrekte olie er næsten en videnskab i sig selv, og holdninger varierer. Det vigtigste er olie klassifikationerne og specifikationerne (for eksempel 15W-40 eller Mercedes-Benz 229.1). Der er mange olie-mærker såvel som generiske olier. Forskellen er mellem mineral olie og syntetisk olie. Den sidstnævnte er generelt betragtet som værende mere førsteklasse, og er mere resistent over for varme såvel som bedre koldstarts egenskaber. 

Derudover er der tynd olie og såkaldt lang-livs olie. Den førstnævnte formodes at kunne reducere belastningen af motoren ved dens egenskaber og derfor reducerer den brændstofs-optagelsen, den sidstnævnte er kendt for den forlængede varighed af brug, hvilket kun kan udvikles hvis filteret er henholdsvis holdbart. AA hjemmesiden tilbyder yderligere information.

Den reelle udskiftning

For en udskiftning får du brug for følgende redskaber:
– Servicemanualen
– En passende olieudtømningsskrue
– En kollektions-skål til olien
– En klud
– Et bil hejseværk
– Eventuelt et reparationshul
– Eller (i nødstilfælde) en donkraft
– En pensel
– En plastikpose
– Formentlig en skruetrækker
– Formentlig en rørnøgle
– Formentlig en skruenøgle til oliefilteret

Instruktioner til udskiftning af oliefiltre

Preparation: Hvis du anvender et patronfilter med filterhus, kræver det ordentlig preparation. Indsæt patronen og tætte pakninger i huset og luk den med ende-kapslerne. Disse kan strammes med skruenøglen til oliefilteret. Start bilen og lad motoren køre i flere minutter. Sluk for motoren og åbn motorhjelmen, find det gamle oliefilter og olie påfyldningsrøret og fjern dem. Løft bilen og find olieudtømningsskruen. Dens placering kan også findes i servicemanualen. Sæt en skål under denne for at indsamle olien.

Step 1: Åben for olieudtømningsskruen med det korrekte værktøj (skruetrækker eller rørnøgle) og vent på at al olie er tømt fra oliesumpen. Udtømningsskruen bliver smidt ud sammen den gamle olie. Sæt skålen til siden og sænk køretøjet.
Tips til skift af oliefilterStep 2: Kom en plastikpose hen over det gamle oliefilter og fjern det. 
I tilfælde af skrue-på filtre: fjern huset og tør gevindet af så det er rent. Dyp penslen i frisk olie og påfør det forsigtigt. Hæld ny olie i det nye filter ligeledes. 
I tilfælde af patronfiltre med hus: hvis du gerne vil anvende det gamle hus, fjern det, tør den ren med en klud og geninstaller den nye patron og de tætte pakninger. Tør skruehullet rent med en klud, påfør lidt frisk olie og hæld noget olie i filteret. 
I tilfælde af patronfiltre med et permanent hus: åbn huset med olieudtømningsskruen, fjern patronen og den tætte pakning. Tør den ren med en klud. Kom det nye patronfilter og tætte pakning i huset og hæld noget olie i det. Luk huset.
Step 3: Løft køretøjet igen, fjern alle rester fra udtømningshullet med kluden og skru den nye udtømningsskrue med pakningen. Den bør skrues stramt med hånden og så en halv omdrejning med det rette værktøj.
Step 4: Sænk køretøjet igen og hæld olie i den indtil niveauet når det højeste punkt på oliepinden uden at overskride det. Skru låget på påfyldningsrøret.
Hvor ofte skifter oliefilteretStep 5: Tænd motoren, tryk speederen i bund et par gange og lad motoren køre i et par minutter for at grundlægge olie-cirkulationen. Tjek olieniveauet igen med oliepinden og hvis det er nødvendigt, hæld noget mere olie i. Hvis olieniveauet er okay, var udskiftningen succesfuld.
Olieskift guide

Vær venligst opmærksom på: Gammel olie er farligt og må ikke smides ud i en normal skraldespand eller hældes ud i et afløbssystem. Alle ting som er påvirket af olien skal i kemisk affald. Flere værksteder tager imod affaldsolie for en pris. Nogle gange bliver affaldsolie købt.  Det første sted man skal kontakte, er det lokale genbrugscenter.

Motorolie til alle bilmærker

Motorolie til alle bilmærker

billig fra 48,57 kr.

Køb her

Mulige fejl og risici

Olieskift og  udskiftning af oliefiltre

Olieskift og  udskiftning af oliefiltre er et beskidt arbejde, hvis du ikke er forsigtigt. Dog kræves der ikke teknisk talent, kun en smule bilerfaring. Fejl kan stadig forekomme, og som altid, hvis man arbejder med farlige substanser, skal man observere visse ting:

Olien lækker – I tilfælde af,  at du bemærker olie lække fra bilen efter udskiftning, er dette et et tegn på at enten oliefilteret eller udtømningsskruen ikke er blevet ordentligt installeret. Alternativt er låget af påfyldningsrøret ikke ordentligt justeret. Tjek alle skrueforbindelserne. 

Olie advarsels-lyset lyser: Olie advarselslys har været i biler for altid. Selv i moderne biler med en enkeltkort-computer kan de stadig findes. Hvad måles afhænger af bilens fabrikant og model, og derfor er det muligt at lyset tændes efter en udskiftning. Panik ikke: oftest vil lyset slukke efter få minutter. Hvis det ikke slukker,er det anbefalet at opsøge et værksted. 

Større mængder af olie er lækket på vejen – skålen var ikke placeret korrekt eller oliefilteret var skruet sjusket på, hvilket forårsager rod som også er farligt. Hvis det forekommer at der faktisk er større mængder olie lækket på vejen eller – værre – flyder i retningen af afløbssystemet, skal brandvæsenet gøres opmærksom på dette. De vil være dig behjælpelig med at beherske skaden. At undlade dette og lade en pøl af olie være er en forbrydelse og man kan risikere fængsling. Mindre mængder kan absorberes med et olie-bindende redskab og derefter fjernes.

Foto: dima_sidelnikov, algre, spoilergen, alex555, Maksim Kostenko / fotolia.com