Klimaanlæg vedligeholdelse i din bil – sådan vedligeholder du klimaanlæg rigtigt!

Klimaanlæg vedligeholdelse i din bil - sådan vedligeholder du klimaanlæg rigtigt!

Et klimaanlæg er langt mere end et komfortabelt tilbehør i bilen. Den behagelige køling det producerer ved høje udetemperaturer, er ofte det, der først og fremmest gør bilkørsel muligt. Ligeså vigtigt som dets kølige luftstrøm er klimaanlæggets anden effekt: Den tørrer luften pålidelig ud indvendig både sommer og vinter.

1. Gør-det-selv reparation
2. Avanceret niveau
3. Kun for fagfolk

Mere end blot komfort

velfungerende klimaanlægEt velfungerende klimaanlæg er ideel til at undgå fugtskader og indvendig tilisning af ruder. Men for vedvarende at være i stand til at udføre denne opgave , har det brug for lidt pleje. Du kan selv overtage en del af vedligeholdelsen.

Hvordan er klimaanlæg fungere i bilen

Hvordan er klimaanlæg fungere i bilenEt klimaanlæg i bilen fungere efter kompressor absorbering princippet. Gasser der øjeblikkeligt komprimeres, opvarmes hurtigt. Omvendt nedkøles gasser tilsvarende hurtigt ned , hvis deres volumen pludselig øges. Køleaggregatet i klimaanlægget er et lukket system, hvor det let fordampelige middel cirkulerer. Tætheden i disse systemer er afgørende for funktionaliteten af klimaanlægget. Kølemidlet bliver komprimeret i kompressoren og i en fordamper igen dekomprimeret. Herved opstår kulden, der af luftstrømmen ledes ind i dets indre. Kompressoren drives af en drivrem. Hyppigt er disse en lang tandrem eller et tandribbebælte, der udover klimakompressor også driver servopumpe, kølevandspumpen og generatoren.

Reservedele til klimaanlæg for de bedste priser

Reservedele til klimaanlæg | Lynforsendelse

Garanti for de bedste priser

Køb nu!

Skader på klimaanlæg

Skader på klimaanlægEn svaghed ved klimaanlæg er pakninger i det lukket kølesystem. Trykket i slangen er så højt at kølemidlet gradvist undslipper. Som bilist kan du ikke bringe denne proces til ophør. Når klimaanlægget mister dets ydelse, så er det sandsynligvis fordi der er fortrængt for meget kølemiddel. Der er ingen grund til fortvivlelse – et klimaanlæg kan genopfyldes og lukkes igen.

Den kolde luft blæses ind i det indre kammer med en blæser. Hermed passerer luften en række filtre der skal rense fremmedlegemer af den nedkølet udeluft. I omkring 25 år har disse filtre været så fine at de endda kan holde pollen og pollenpartikler tilbage. Disse organiske stoffer sætter sig i filtret og rådner gravid der. Hvis der ophobes for mange organiske stoffer i filteret frembringes en meget ubehagelig lugt i kabinen. Det eneste der kan afhjælpe er et nyt filter. Til denne udskiftning hører altid også en grundig rengøring og desinfektion af luftkanalerne.

kølekompressorTeknisk set kan klimaanlæggets alle komponenter nedslides over tid. Særligt udsat for slitage er kølekompressoren. For at udskifte den, skal kølingssystemet åbnes. Idet kølemidlet er bortskaffelses pligtig og afhængig af køretøj en meget farligt stof, bør dette arbejde ikke udføres som gør-det-selv (hjemme garage). Кlimakompressor - fås online til alle bilmærker

Hvad du selv kan reparerer på et klimaanlægEndelig udsættes drivremmen for et stort slid. Afhængig af remtype på klimaanlægget der fejler, er det det mindste problem hvis drivremmen går i stykker. Når vandpumpen, generator og i værste fald også hvis ventilsystemet drives af samme rem, kan det føre til en større motorskade rives med. Det eneste virkemiddel mod dette er en rettidig udskiftning efter vedligeholdelsesskema.

Hvad du selv kan reparerer på et klimaanlæg

For at holde et klimaanlægs i perfekte funktionsdygtig stand, er mange vedligeholdelsesarbejder nødvendige. En stor del heraf kan du selv foretage og dermed spare mange penge på værkstedsregningen. Vi vil vejlede dig om de mest almindelige vedligeholdelsestrin så kan du selv beslutte, hvilke du kan betro dig selv til.

1. Begynderniveau:

1.1 Udskifte filter og rengøre klimaanlæg

Udskifte filter og rengøre klimaanlægEt klimaanlæg bør rengøres grundigt senest hvert andet år. Dette indkluderer også altid udskiftning af pollenfilter. Placeringen af pollenfilteret i din bil finder du i brugermanualen. Som regel er det en lang, smalt hylster, direkte under forruden. Et pollenfilter er oftest meget nemt tilgængeligt. For at åbne hylstret og udtage filteret er det som regel intet eller kun meget simpelt værktøj nødvendig.

Bosch kabinefilter med 50% rabat

Bosch kabine luftfilter

⇒ nu med 50% rabat

til butikken

Inden du udskifter pollenfilter med et nyt filterelement, skal du rengøre og desinficere kanalerne i rørføringen. Faghandlen tilbyder forskellige løsninger hertil. Der er et udvalg af desinfektions skum og kabine forstøver. Desinfectionsskummet sprayes direkte ind i indsugnings kanalerne. Kabineforstøveren placeres bag førersædet. Begge ansatser har deres fordele og ulemper.

1.2 Desinfektion med rengøringsskum

Før du desinficerer indsugningskanalerne, skal du først tørre fordamperen grundigt af. Disse komponenter er ikke synlig, du kan kun udtørre dem ved hjælp af en blæser og varmelegeme. For at gøre dette skal du slukke klimaanlægget, opvarmningen på fuld styrke, cirkulation på luftindtag og lade motoren køre i 10 minutter. Derefter bør din fordamper være tør.

Desinfektion med rengøringsskumSprøjt nu rense skummet generøst ind i alle kanaler, som du kan se fra pollenfiltrets åbne hus. Forbrug blot en halv spraydåse til det, det hjælper i dette tilfælde hele „Meget hjælper meget„.

Genstart derefter motoren og indstil blæseren på fuld styrke. For at gøre dette skal du slå varmen og klimaanlæg fra. Skift nu ventilatorens retning hvert tredje minut. Gentag processen, benplads, ansigtsområde og forrude blæser, blæses igennem tre minutter hver. Brug nu resten af dåsen af rengøringsskum og blæs gennem alle kanaler igen. Isæt det nye pollenfilter, luk hylstret og du er færdig.

1.3 Desinfektion mit kabineforstøver

Desinfektion mit kabineforstøverI stedet for at rengøre luftkanalerne udefra, tilbyder nogle producenter også en enklere løsning. Kabineforstøveren skal stilles på gulvet bag passagersædet. Et stykke stift pap sørger for at dåsen ikke vælter. Strålen bør indstilles så den skydes lodret op. Start motoren, slå blæseren til recirkulation og stil kontakten på fuld styrke. Luk alle vinduer i bilen og åben for dåsen, indtil desinfektionsmidlet er sprayet ud. Luk dørene udefra og lad blæseren køre i tyve minutter. Fjern derefter pap, dåsen og eventuelle rester fra bagsiden af passagersædet.

Ved denne metode opnår du en yderligere, grundigere desinfektion af hele kabinen. Får du tager det i anvendelse, skal du forvisse dig om at materialerne i kabinen kan tåle denne behandling. Astmatikere og allergikere kan også have vanskeligheder med denne procedure.

2. Avanceret niveau:

2.1 Udskiftning af komponenter

Med undtagelse af drivremmen og ventilatoren, skal kølemidlet udtømmes forinden alle komponenterne udskiftes i klimaanlægget. Dette er kun tilladt af certificeret fagfolk. Så hvis du selv agter at udskifte kompressor, absorber eller rørføring ved egen kraft, skal du forinden lade en serviceudbyder udtømme kølesystem helt. Før genopfyldning gennemfører udbyderen en lækagetest. Dermed ses det om alt er rigtig udført.

klimaanlæg billigSålænge kompressorens drivrem ikke også er integreret i ventilstyringen, er udskiftning relativ nem. Du kan se forskellen ud fra remmens form, hvis det er en flad rem med udpræget tænder, der løber over hele dets bredde, er det efter al sandsynlighed en tandrem. Med megen øvelse og viden kan hans udskiftning også beherskes af ufaglærte mekanikere, dog skal du har erhvervet en masse erfaring med at foretage det. Men hvis det er en kilformet rem, spiller det ingen rolle for ventilstyringen. Dette gælder også for kilerem, som består af tænder. Dette har en anden betydning for denne type remme: I stedet for at blive brugt til kontrolformål, er fortandingen på kileremmen kun beregnet til at overvinde særligt smalle radier.

3. Kun for fagfolk:

3.1 Opfyldning af klimaanlæg

Opfyldning af klimaanlægFor udtømning og genopfyldning af klimaanlægget er kun certificeret fagfolk ansvarlig for. Gør-det-selv løsninger tilbydes visse steder, anbefales ikke, da resulatterne ikke kan sammenlignes med en specialiseret fagfolks resultater.

Konklusion: Enkle opgaver kan nemt beherskes af lægmand

Klimaanlægget er et meget komfortabelt komponent, der gør bilkørsel særdeles behageligt. Du som teknisk lægmand er absolut i stand til, selv at gennemføre det vigtigste vedligeholdelsesarbejde. At udskifte et pollenfilter og desinficering af luftsystemet kan håndteres af enhver. Herved lærer du også din bil bedre at kende, sikre en langtids holdbar renhed og spare mange penge.

Foto: Romaset, Nor Gal, chartphoto, MoonAngelEyes, Monika Wisniewska, kryzhov, sima, ANURAK PONGPATIMET, rawinyeepinyo / shutterstock.com