Tab af ydeevne i bilen – årsager og afhjælpning

Tab af ydeevne i bilen - årsager og afhjælpning

En afslappet kørsel på motorvejen, og så sker det: I stedet for den sædvanlige hastighed, reduceres bilens pludselig til en lavere hastighed – men fortsætter i det store hele med at køre normalt. Dette fænomen er kendt som »tab af ydeevne« som desværre har mange årsager. Læs i denne artikel hvad du kan gøre i sådant tilfælde.

Prisen for komfort og miljøbeskyttelse

tab af ydeevne i bilenEn bil bruger til kørsel tre ting: Luft, brændstof og tændrørsgnist. Hvis en af disse faktorer ikke i tilstrækkelig grad er tilgængelig, har det en direkte indflydelse på køretøjets ydeevne.

Ved ældre køretøjer identificeres årsagen til tab af ydeevne også hurtigt:

Friskluft forsyning til motoren: Kontroller luftfilter, indsugningsslange for lækager (såkaldt falsk eller sekundær luft)
Brændstof: Benzinpumpe og benzinfilter kontrolleres
Tændrørsgnist: Tændrørsspole, strømfordeler, tændkabler og tændrør kontrolleres

hjælpesystemer og moduler til udstødningsrengøringMed denne håndfuld tiltag var biler op til omkring 1985 tilstrækkelig udrustet til at spore tab af ydeevne. Grundet det store antal hjælpesystemer og moduler til udstødningsrengøring er fejlfinding efter tab af ydeevne væsentlig vanskeliger i dag.

Derfor er det første skridt i at undersøge årsagen til tab af ydeevne at aflæse fejlhukommelsen.

Defekte følere er ofte syndere

Defekte følere er ofte syndereFølere tjener til at informere styreenheden om en bestemt værdi. Disse regulerer så friskluft eller brændstogtilførslen ås bilen altid kører med optimal drift.

Men hvis en af følerne er defekt levere den ingen eller forkert værdi videre, kan styreenheden kunne misforstå dette. Dog er kontrolenhederne i stand til genkende usandsynlige værdier. En fejlbehæftet værdi noteres derfor i hukommelsen, hvor den kan aflæses. Så kan man med et passende læseenhed identificere den defekte føler.

En føler består af et målehoved og en signalledning. Målehovedet består af en modstand, der alt efter omgivelsesbetingelser ændre sig. Et defekt målehoved eller en forstyrret signalledning medfører derfor, at sensoren svigter.. Normale følere er:

LadeluftmålerLadeluftmåler: Måler den luftmasse der suges ind. Lave priser på luftmængdesensor online
LadetryksmålerLadetryksmåler: Måler turboladerens tryk, G-lader eller kompressor udvisende ladetryk.
Indsugningstemperatur følerIndsugningstemperatur føler: Måling af temperatur af indsugningsluft.
MotortemeperarturfølerMotortemeperarturføler: Sidder oftest i kølevæske kredsløb og måler indirekte motortemperaturen.
Krumtapaksel målerKrumtapaksel måler: Måler drejevinklen på krumtapakslen.
KnastakselmålerKnastakselmåler: Måler drejevinklen på knastaksel.
LambdasondeLambdasonde: Måler iltindoldet i udstødningsgassen.

Bosch lambdasonde på tilbud

Bosch lambdasonde på tilbud!

i dag fra 188,43 kr.

Spar nu

Niveauføler for partikelfilterNiveauføler for partikelfilter: Måler belastningsstatus for udstødningssystem rensning.

Følere er som regel tiltønlt som sliddele. Dets udskiftning er forholdsvis enkel. Antallet af forbundne dele, som du skal fjerne for udskiftning, er relativ få. Også deres købspris er stadig begrænset, i sammenligning med andre komponenter. Efter udskiftning af følere er det stadig nødvendigt at nulstille fejlhukommelsen i den elektroniske styreenhed (ECU). Derefter skal tabet af ydeevne først løses.

Ikke blot forårsage forældelse

Følere er sliddele med en kune en brgrænset levetidFølere er sliddele med en kune en brgrænset levetid. Det er dog tilrådeligt, nøje at undersøge svigt af en føler. En åbenlyst gennembrændt føler har ikke med slid grundet alder at gøre. Her ligger en mere dybegående defekt til grund, som skal afhjælpes.

Det kan naturligvis også være tilfældet, at de værdier som føleren angiver er korrekte, – men den samling som værdierne måles på, er defekt. Senest når tabet af ydeevne ikke gentager sig efter udskiftning af føleren og den samme fejlmeddelelse viser sig skal man gå dybere.

Mange årsager til tab af ydeevne er stadig i dag nærmest trivelleMange årsager til tab af ydeevne er stadig i dag nærmest trivelle: Tilstoppet luftfilter, defekte tændrør eller tændkabler, porøse indsugningsslange kan naturligvis også i moderne køretøjer føre til velkendte problemer. Dog bliver det ret pålideligt i dag vist med en føler.

Motor nøddrift som advarselstegn

Moderne køretøjers styrings kan i et vist omfang forhindre at bilen nedbryder sig selv. For at gøre dette skifter styreenheden motoren til det såkaldte »nøddriftprogram«.

Motor nøddrift som advarselstegnDette har en betydelige formindske af ydeevnen og dette vises følgeligt af et tegn i instrumentbrættet. Dette nøddriftprogram bliver eksempelvis så aktiv, når motoren begynder at overopede. Denne nøddrift funktion tjener at kunne bringe køretøjet til det nærmeste værksted på en forsvarlig måde. Derfor skal du ingenlunde ignorere eller godtage at bilen køre lidt langsommere. Venter man for længe, kan man trods nødprogram risikere en alvorlig motorskade. Dette kan nemt indtræde ved navngivne termiske problemer.

EGR-ventil som ydelsesbremse

EGR-ventil som ydelsesbremseEt af de komponenter der står for rensning af udstødningsgassen på dieselkøretøjer er EGR-ventilen. Den tilfører allerede forbrændte udstødningsgasser fra forbrændingskammeret tilbage og sænket driftstemperaturen. Derved opstår færre kvælstofoxider.

Dog er EGR-ventilen ret modtagelig for »tilsodning«. Det betyder, at sodpartikler aflejres som forringer ventilens funktionalitet og indsnævre kanaler. En EGR-ventil skal desuden rengøres regelmæssigt. Når en EGR-ventil er defekt, bliver det imidlertid meddelt styreenheden. Den fremskredne defekt kan igen udløse motor nøddrift af styreenheden, hvilket fører til tab af ydelse.

Gradvis tab af ydeevne ved fremskreden alder

Motoren er dynamiske samlinger med mange bevægelige dele. Deres ydelse afgøres i vid udstrækning af kompressionen, det vil sige i hvilken grad luft-brændstof blandingen komprimeres.

Gradvis tab af ydeevne ved fremskreden alderTo komponenter hertil er vigtige: Ventilerne og stempelringene. En utæt ventil får praktisk talt hele cylinderen til at fejle omgående. Denne defekt bliver dog ret hurtig bemærket.

En defekt stempelring kan imidlertid hen blive ubemærket i nogen tid. Tabet af ydeevne er ret snigende og sker gradvist. Først når stempelringen tillader indtrængen af smøreolie i forbrændingskammeret, kan det fastslås ved udstødningsgassen blålige farve. På det tidspunkt har motoren allerede mistet noget af sin kraft. Denne reparation er en af de mest komplekse du kan have på en bil.

Sårbarhed i turboladere

Sårbarhed i turboladereTurboladere tjener til at komprimere indsugningsluften og øge indsugningstrykket.

Dets driftsprincip er i gunden ret enkel: To propeller er forbundet med en aksel indkapslet i et hus. En skrue drives af gennemstrømningen far udstødningsgassen. Hvorved det får den anden propel til at dreje. Deres opgave er at komprimere den indsugede luft. En svigtende turbolader komprimere ikke luften længere – motoren mister ydeevne og bilen køre langsommere. Turboladere er egentlig ret enkel at udskifte, dog er komponenterne meget dyre.

Forbliv opmærksom

Et tab af ydelse er på en bil kan have en lille, billig og triviel årsagEt tab af ydelse er på en bil kan have en lille, billig og triviel årsag. Oftere er det dog en sporing til en større motorskade. Derfor bør du aldrig ignorere dette symptom, men snarere omgående begynde at undersøge årsagen og afhjælpe skaden med det samme. Så kan du, med en smule held, forhindre en større defekt.

Foto: PK Studio, Matis75, Lily Studio, Zapp2Photo, rocharibeiro, Stason4ik, kurhan, CAT SCAPE, Pavel Shlykov, Alraun, Iaroslav Neliubov, Comedstock / shutterstock.com