Udskiftning af styreled: Sådan bliver køretøjet klar igen!

Udskiftning af styreled: Sådan bliver køretøjet klar igen

Styrestængerne og de anbragte styreleds kugleled har afgørende betydning for de præcise og nøjagtige styreegenskaber af køretøjet. Vi vil i denne artikel vise dig, hvordan du genkender skader på styreleddenes kugleled og hvordan du udskifter dem.

SKader på styreleddens kugleled kan meget hurtigt påvirke færdselssikkerheden og bilens førbarhed. Det gælder derfor om hurtigt at udskifte dem for at opretholde bilens førbarhed.

Hvad er et styreled egentlig?

Hvad er et styreled egentlig?Styreleddets kugleled er et vigtigt komponent på køretøjet. De sikre den nøjagtige proces af styringen gennem føreren og overfører dette til hjulene via styrestængerne. Opstår der her fejl hhv. skader eller defekter, så kan køretøjet i værste fald ikke længere styres ordentligt. En udskiftning er derfor uundgåelig.

Styreleddets kugleled bliver ved det lovpligtige syn altid kontrolleret. Forlægger der her et slid eller en beskadigelse, kan driftstilladelsen (syn) blive nægtet. Hermed bliver styreleddets kugleled altså hvert andet år grundigt kontrolleret af sagkyndigt personale.

Styreleddets kugleled kan også kun være beskadiget i den ene side eller slidtVigtigt: Styreleddets kugleled kan også kun være beskadiget i den ene side eller slidt. Det er korrekt at begge skal kontrolleres under reparation, dog kan udskiftning problemløst ske enkeltvis. Den parvise udskiftning af styreleddets kugleled ikke nødvendig.

Tegn på defekter på styrleddets kugleled

Tegn på defekter på styrleddets kugleledDer viser sig nogle tegn på defekter af styreleds kugleled. Disse indtræder som regel under kørsel. Af samme grund skal du regelmæssigt gennemføre ture uden radio/musikanlægget tændt og koncentrere dig om køretøjets støj.

Støj fra trækstangenOg lytte efter de vigtigste tegn på defekter:
– EN tydelig hørbar, metallisk knirkende lyd når køretøjet styres.
Når du kører på ujævne underlag eller også på brosten, vil du høre en bankelyd i området omkring dækkene og hjulene.
– Du kan optisk fastslå et meget højt slid på dækkene.

Alle disse egenskaber antyder en skade på styreleddets kugleled. I et sådant tilfælde er det tvingende nødvendigt at gennemføre en reparation.

Ignorere du disse advarselstegn, det i værste fald føre til at styreleddets kugleled rykkes af. En sådan afrivning er årsagen til mange færdselsuheld verden over.

Styrekugle Discounter

Styrekugle • Discounter

fås fra 104,61 kr.

til butikken

Udskift selv styreleddets kugleled eller søg efter et værksted?

Med så vigtige komponenter opstår der altid spørgsmålet, om reparation kan gennemføres på gør-det-selv basis.

Udskift selv styreleddets kugleled eller søg efter et værksted?Udskiftning af styrestangen kræver dog ikke specielle værktøjer, snarere først og fremmest tålmodighed og overblik. Samlet set kan du for udskiftningen regne med en tidsramme på en time. Rust på styreled

Men ved vanskeligheder med rust kan processen trække længere ud. Under alle omstændigheder kommer du ikke uden om et værkstedsbesøg. Idet der efter udskiftningen af styreleds kugleled skal der foretages sporing, justering. Men med et godt forberedt forarbejde koster det på et specialværksted mellem 200 og 1110 kr.

Disse værktøjer vil du få brug for:
– En autolift eller en donkraft
– En momentnøgle
– sæt topnøgler til momentnøglen
– Et sæt åbne gaffelnøgler
– Rustopløser eller WD-40
– Kridt til markering
– Et stykke papir og en pen

Udskiftning af styreled trin-for-trin

Udskiftning af styreled trin-for-trin– Først skal vognen opklodses eller hæves.
– Nu skal hjulet demonteres.
– Det nu tilgængelige styreled skal forberedes.
– Med rustopløser skal møtrikken skal styreleddets kuglehoved sprayes.
– Behandel også den forreste del af styreleddets kugleled med rustopløser.
– Møtrikken til styreleddets kugleled løsnes.
– Marker med kridt styreleddets kugleled position.
– Drej møtrikken på styreleddets kugleled til enden af dets gevind.
– Dermed at tælle og notere det fulde antal omdrejninger af møtrikken.
– Den forreste del af styreleddets kugleled løsnes af lejet og drejes ligeledes af.
– Også her skal det fulde antal omdrejninger tælles og noteres ned.
– Anbring det nye styreleds kugleled på styreleddet.
– Stram det med det tidligere bestemte antal omdrejninger.
– Tryk det nye styreleds kugleled på lejet og sikre det med møtrikken.
Stram nu styreleddets møtrik ligeledes med de tidligere noteret antal omdrejninger.
– Nu skal hjulet igen monteres og skrues fast med det foreskrevne moment.
– Sænk køretøjet.
– Bring køretøjet til et værksted for sporing.

Disse fejl bør du ubetinget undgå

Selvom instruktionerne til udskiftning af styreleddets kugleled nu lyder meget omhyggelige og præcise, er dette vigtigt.

nstruktionerne til udskiftning af styreleddets kugleledDa jo bedre du allerede har foretaget udskiftningen, desto mindre arbejde og dermed også færre omkostninger har værkstedet med at gennemføre sporingen. Jo ringere arbejdet er lavet, desto mere ude af indstilling og desto mere tid skal der investeres i at oprette sporingen.

Af samme grund er det også økonomisk umagen værd, ved udskiftning af styreleddets kugleled at være en smule mere forsigtig og omhyggeligt at følge de enkelte trin omhyggeligt.

Justering af bilen på værkstedetLigeledes vigtigt: Forsøg ikke at være sparsom, efter udskiftning af styreleddets kugleled, at afkalde den nødvendige sporing og justering gennem et specialværksted. Uden en sådan justering kan køretøjet i værste fald ikke længere styres ordentligt og køres trafiksikkerhedsmæssigt. Dette kan helt sikkert føre til alvorlige ulykker, hvilket ikke kun bringer dig i fare men også andre medtrafikanter. En sporing er af afgørende betydning efter alt arbejde på styreleddet og de dermed forbundne styreelementer.

Du skal regne med disse omkostninger

Hvis du ikke selv ønsker at foretage udskiftningen, så kan du foranledige et specialværksted til at udføre opgaven. Også her kan det helt sikkert have indflydelse på prisen, hvis du f.eks. selv medbringer de nye styreleds kugleled. Som regel og afhængig af dit køretøjs tilstand beregner et specialværksted sig mellem 970 og 1500 kr. for udskiftningen per styreled. Jo mere rustent det er desto sværere er udskiftningen, desto mere tid vil du blive afregnet for. Hertil skal lægges sporingen inklusive justering, hvilket igen koster mellem 200 og 1110 kr.

Er styreleddet en sliddel?

Grundlæggende overfører styreleddet kraften fra styrestangen til styrearmen.
Det tjener også til at absorbere vejens ujævnheder. Køb Febi tandstangsmanchet nu til en god pris

Dette betyder dog også, at sliddet på et styreleddet under alle omstændigheder afhænger af kørestil og vejene der køres på. Når du f.eks. køre meget på brosten, består stor risiko for at dine styreled slides hurtigere.

Er styreleddet en sliddelStyreleddene er i dets ender beskyttet med gummimanchetter. Disse kan grundet alder eller andre omstændigheder slides. Styreleddene udsættes for vand og snavs, hvilket kan fremskynde slid.

Foto: Tipayarat K, 1989studio, Boot Worrarong, apichart chartyapa, Tossapol, Sutthiwat Srikhrueadam, Simone Hogan, Thapyuda Tansungnern, Corepics VOF, vectorfusionart, Stock2You, Dmitry Kalinovsky, WathanyuSowong / shutterstock.com