Udskiftning af tårnleje – gør det rigtigt!

Udskiftning af tårnleje - gør det rigtigt!

Tårnlejet, som også betegnes som fjederbenstøtteleje, tilhører til de særlig vigtige bestanddele af køretøjet og er medansvarlig for den præcise styring. Fejl og defekter i tårnlejet er ofte meget mærkbare og bør afhjælpes lige så hurtigt. Om det for reparationen er nødvendigt med et værksted, hvilke omkostninger du kan forvente og om du selv kan gennem gennemføre reparationen eller udskiftningen, rådgiver vi dig med følgende oversigt.

Tårnlejet og dets funktioner

Tårnlejet og dets funktionerTårnlejet forbinder fjederbenet med køretøjets karosseri. Begge tårnlejer på forakslen gør det muligt for fjederbenet at dreje ved styremanøvre i det såkaldte fjederbensleje.

Fjederbenstøttelejerne er derfor nødvendige for præcis styring, idet både rotation og vinkel til karosseriet fra fjederbenet gør det muligt gennem tårnlejet Derudover har tårnlejet en dæmpende virkning, så støj og også vibrationer mindskes i køretøjet og kun en lille del overføres til karosseriet.

Dette er symptomer på en defekt i tårnlejet

Dette er symptomer på en defekt i tårnlejetDefekter på tårnlejet gør sig som regel temmelig hurtig mærkbar. Dog indikere ikke alle disse symptomer nødvendigvis et defekt fjederben støtteleje. Du bør også før udskiftningen altid afprøve tårnlejets funktionalitet.

Tårnleje Online-Shop

Tårnleje Online-Shop

laveste pris fra 7,84 kr.

til butikken

Følgende tre symptomer er dog typisk for et defekt tårnleje:

1. Styringen er meget vanskeligere end normalt. Styringsmanøvre fungere ofte kun skævt.

2. Styringen har mere slør eller reagere kun med forstyrrelser på styremanøvren

3. At køre gennem vejhuller føre til høje bragende og raslende lyde. Også ved en styringsmanøvre høres en usædvanlig rumlende knasende eller buldrende lyd.

Selv udskifte tårnlejet eller på et værksted ?

Selv udskifte tårnlejet eller på et værksted ?Grundlæggende er udskiftning af fjederbenstøttelejet ikke særlig svær, men dog ret tidskrævende.

Desuden har du normalt brug for specialværktøj såsom en fjederklemme, idet støddæmpere normalt skal demonteres for at udskifte dem. Hvis et sådant værktøj ikke er forhåndenværende eller hvis du aldrig har arbejdet med en fjederklemme før, bør ud overlade udskiftningen til et specialværksted.

En ukyndig omgang med de endnu spændte støddæmpere kan føre til alvorlige kvæstelser. Råder du over det nødvendige værktøj og de mekaniker erfaringer er udskiftningen intet problem ved selv at gøre det.

Er et tårnleje en sliddel ?

Er et tårnleje en sliddel?Grundlæggende er fjederbenstøttelejerne ikke i sig selv sliddele.

På grund af deres form og funktion er de indrette til at holde i hele køretøjets levetid. Således faktorer som kørestil, men også ydre påvirkninger som frost, vejsalt eller kraftige temperaturudsving kan begrænse levetiden betydeligt og dermed medføre utidig nedslidning.

Det er vigtigt at udskifte et defekt fjederbensstøtteleje så betids som muligt, da en manglende reparation henholdsvis forsinket udskiftning kan bevirke yderligere omkostninger. Defekte tårnlejer belaster i særlig grad støddæmperne og kan derfor medføre reparationsomkostninger. Sachs-støddæmpere i top-sortimentet

Du skal regne med disse omkostninger

Tårnlejer er ikke særlige dyre. Afhængig af model og producent skal du regne med omkostninger mellem 150 og 600 kr. tårnleje.
Det kan absolut betale sig , ved udskiftning af et tårnleje også samtidig at lade det andet udskifte. Især hvis du lader arbejdet udføre på et specialværksted.
Idet udskiftningen tager normalt mellem to og fire timer – afhængig af version og køretøjsmodel. De fleste specialværksteder beregner sig for udskiftning af et enkelt fjederbensstøtteleje mellem 1100 og 2200 kr. inklusive det nye tårnleje.
Ved udskiftning af begge fjederbenstøttelejer stiger omkostningerne til mellem 1100 til 3700 kr. Efter udskiftningen skal køretøjets sporing under alle omstændigheder indstilles på ny. For den nødvendige sporing og de nye indstillinger betales der normalt mellem 600 og 900 kr.

Disse værktøjer er nødvendige til udskiftningen:

Udskiftning af fjederbenslejer forklaret trin for trinNår du gerne selv vil udskifte tårnlejet, skal du mindst have rådighed over et godt udrustet værksted. Du har ihvertfald brug for en autolift. Arbejde med simple donkrafte er klart for kompliceret og ubekvem til at afprøve denne variant. Desuden har du brug for:

– En momentnøgle
– Et sæt ringgaffelnøgler
– Et topnøglesæt
– En fjederklemme

Tårnleje udskiftning forklaret skridt for skridt

Demontering og udskiftning af tårnlejerne kan arbejdsgangene være forskellige fra køretøj til køretøj og fra producent til producent. Sportskøretøjer er oftest betydelig mere kompakt bygget og kræver ved udskiftning betydelig flere udgifter. Under alle omstændigheder skal du arbejde forsigtigt i omgangen med støddæmpere idet forkert håndtering hurtig kan blive farlig.

1. Ved udskiftninf at tårnlejerne følg disse enkle trin:

Ved udskiftninf at tårnlejerne følg disse enkle trin– Først og fremmest skal køretøjet køres p på en autolift og hæves.
– Ved næste trin kan hjulene nu fjernes.
– Fjern derefter styrestængerne, hvilket er forbundet med fjederbenet.
– Tag nu fjederbenet af styespindlen under iagttagelse af køretøjsfabrikantens anvisninger.
– Aflast fjederbenet med fjederklemmen og fastgør den hermed.
– Nu kan støddæmperen fjernes.
– Nu kan tårnlejet fjernes og med en reservedel udskiftes.
– Nu finder samlingen sted.
– Iagttag særligt at støddæmpermøtrikken kun strammes til med det korrekte moment. For meget moment kan dreje skruen over.
– Nu kan fjederbenet installeres. Udfør alle trin i omvendt rækkefølge.
– Udskiftningen er nu afsluttet.
– Nu skal køretøjet til en akselmåling, således kan sporingen indstilles. For at få det foretaget kør straks til et specialværksted i umiddelbart nærhed.

2. Du skal særlig opmærksom på følgende ved udskifning af tårnlejerne:

– Tårnleje bør for hver 20.000 km afprøve dets funktionalitet.
– Overvej forinden om du vil udskifte blot det ene eller begge fjederbenlejer.
– Udvis stor forsigtighed ved omgang med støddæmpere påbydes. Forkert håndtering af støddæmpere kan være med dødelig udgang.
– Kør straks efter udskiftningen til et specialværksted, for at få indstillet sporing. Dette er vigtigt for at bevarer trafiksikkerheden.

Foto: Yavor Kalev, Orlov Alexsandr, MR.YURANAN LAKHAPOL, Ohms1999, MicrostockStudio, totojang1977, BirdShutterB, Dmitriy Yermishin, chanonnat srisura, Wasan Tita, pdsci / shutterstock.com