Sådan skifter du olie på servostyringen – gnidningsfri kørsel med frisk styrings olie!

Sådan skifter du olie på servostyringen – gnidningsfri kørsel med frisk styrings olie!

Som bruger af en bil er du nødt til at vide alt om olieskift selvom dette som regel gælder skift af motorolie. Et køretøj indeholder også andre væsker og udskiftning af dem bør ikke forsømmes. Præcis som gearkasse olie og olien i differentialerne så holder servostyrings olien ikke for evigt. I denne artikel fortæller vi hvordan man skifter olie i bremsen og i servostyringen.

Komponenter i og funktioner af servostyringen

Komponenter i og funktioner af servostyringen

Den servohjulpne styring er et modul der gør drejning af rattet betydeligt lettere. Egentlig var dette kun udviklet til lastbiler, men det er nu standard i kompakte biler også. Servohjulpen styring omfatter

– en hydraulisk cylinder
– en hydraulisk pumpe
– slanger
– en ekspansionstank

Som regel er den hydrauliske pumpe drevet af en rem. Dens roterende bevægelse bygger tryk op og aktiverer servostyrings systemet. Den hydrauliske cylinder er fastgjort direkte på rat stativet. Så snart rattet drejes i en bestemt retning, støtter cylinderen styrebevægelsen i den retning. 

Trykket er nok til at gøre styringen lettere, dog ikke nok til at være årsag til uafhængig bevægelse. Overførslen af tryk gøres mulig med hjælp fra servostyrings væske. Så længe det er frisk og rent, virker det fint.

Når det er tid til at skifte servostyrings olie

Når det er tid til at skifte servostyrings olie

Frisk servostyrings olie har farve som hindbær. Gammel olie bliver grumset brunt grundet abrasion, effekter forårsaget af motorens varme eller partikel indtrængen. Dog foreskriver så godt som ingen bilfabrikant et bestemt interval for udskiftning af servostyrings væske. En tommelfingerregel er at 80.000 – 100.000 kilometer kan opretholdes. Når man når dette kilometertal, skal servostyringsolien i hvert fald tjekkes.

Køb servostyringsolie til alle bilmodeller nu billigere

For gammel servostyrings olie er årsag til larm der tiltager i styrke. Rattet kan udvikle lettere spil eller på den anden side blive tungere at håndtere.

Frisk servostyrings olie skåner alle komponenter i servostyringen og udvider deres levetid.
Servostyrings olieskift er ikke særligt foreskrevet eller essentielt og derfor er der ikke udsendt nogle standard komponenter eller procedurer af bil fabrikanterne. I modsætning til den let tilgængelige olietapningsprop og oliefilter til motor olieskift, så er udskiftning af servostyringsolie en del mere indviklet.

udskiftning af timer remmen

Et godt tidspunkt er ved udskiftning af timer remmen. Vedligeholdelses intervallet for disse er blevet meget længere. Mere end 100.000 kilometer er nu standard for disse sliddele i almindelige biler. Udskiftning af timer remmen kan slås sammen med eftersyn eller udskiftning af servostyrings olien. Driften af servostyrings pumpen kan ligeledes tjekkes. Så længe den kører gnidningsfrit og lydløst er den fortsat i god stand.

Køb billige online Bosch tandremme op til 50% rabat

Trin-for-trin udskiftning af servostyrings olie

Til udskiftning af servostyringsolie er følgende værktøj og udstyr påkrævet:

– bil lift
– hjulnøgle
– donkraft
– vakuum pumpe
– skål
– ny ekspansionstank
– frisk og passende servostyrings olie
– en hjælper

Vigtigt: Når du skifter olie bør servostyrings pumpen aldrig få lov at løbe tør for at undgå varig skade.

1. At hejse bilen

At hejse bilen

Bilen skal hejses op således at forhjulene kan rulle frit. Dette er yderst vigtigt for udluftningen af servostyrings systemet. Først løftes bilen op med en bil lift og derefter stilles den i position med passende donkrafte.

Vigtigt: Brug kun professionelle bil donkrafte. Alle andre løsninger såsom træ- eller stenblokke eller en simpel hydraulisk donkraft er meget farligt.

Bilen bør hvile på de beregnede støtter. En forkert placeret donkraft kan forvrænge karosseriet.

Når bilens front er løftet sikres baghjulene med kiler.

2. At fjerne gammel servostyrings olie

At fjerne gammel servostyrings olie

For at få adgang til ekspansionstanken kan det være nødvendigt at fjerne visse dele. Uanset hvad bør skålen placeres i nærheden af ekspansionstanken for at undgå unødig lang strømning og forurening af motorrummet. Passende skåle er visker skåle der er skåret i halve eller gamle køkkenskåle.
Servostyrings olien suges op direkte fra ekspansionstanken med en vakuumpumpe og føres over i skålen. En passende pumpe koster omkring 180 DKK og skal være passende til olie og benzin.

3. At fjerne bundfald

Pump restmængder af servoolie ud

Vakuum pumpen fjerner ikke al servostyrings olien. Derfor må en lille smule frisk olie ”ofres” for at gøre systemet fuldstændig fri for gammel olie. Nu kræves der assistance fra en anden person.
Fjern først ekspansionstanken for at få adgang til slangerne. Tilførselsslangen hives af ekspansionstanken og puttes ned i skålen. Slangen kan kendes på den større diameter.
Gør nu indløbet tæt med tape eller andet materiale og hæld noget frisk hydraulik olie i tanken. Din assistent skal starte motoren og dreje rattet helt til begge sider gentagne gange.
Nu skal frisk hydraulik olie tilføres konstant for at holde trit med servostyrings pumpen for at undgå at den løber tør. Så snart den hindbærfarvede, frisk olie begynder at løbe ned i skålen skal motoren slukkes.

Nu er det hydrauliske system skyllet eller udluftet.

4. At udskifte ekspansionstanken

Ekspansionstanken indbyggede filter kan ikke aftages. Vedligeholdelse af et hydraulisk servostyrings system kræver altid udskiftning af ekspansionstanken.

TIP: Aftag tilførsels- og afledningsslangen på ekspansionstanken ved deres monterings støtter og bruge nye slange klemmer. Slanger har en tendens til at miste spænding i pressede områder og begynde at lække.
At udskifte ekspansionstanken

Tilslut den nye ekspansionstank med afkortede slanger. Slanger og deres monterings støtter har forskellig diameter som udelukker risikoen for at bytte rundt på dem. Afhængig af bilmodellen koster en ny ekspansionstank 35 – 100 euro; disse yderligere omkostninger for olie udskiftning er ikke overdrevne.

Hvis slangerne er porøse skal de også skiftes. Porøse eller flækkede slanger har tendens til at lække, hvilket kan lede til farlige kørselsforhold.

TIP: Tjek slangerne for tandmærker fra gnavere såsom mår eller væsel. Disse kan genkendes ved de modsatsiddende tandmærker. Hvis en gnaver har lavet rede i motoren kræves der omgående handling: en kæmpe motor rengøring og en ultralyds installation til stadighed effektive.

5. At tilføre servostyrings olie

At tilføre servostyrings olie

Til sidst tilføres den friske servostyrings olie. Hjælperen starter igen motoren og drejer rattet gentagne gange fra side til side og under genopfyldningen og udlufter derved det hydrauliske system. Stop påfyldningen så snart olien forbliver i ekspansionstanken. Det af skruede låg skrues nu på ekspansionstanken igen og løftes op igen. Olie niveauet vises med den indbyggede oliepind. Den bør for det meste indikere fuld tilstand. Det hydrauliske system bør dog ikke være for fuldt. Hvis det højeste mærke nås, bør noget af olien tappes af med vakuum pumpen indtil det ideelle niveau er nået.

TIP: Vær sikker på at anvende egnet olie der passer til bilen. Registreringspapirerne eller bilens manual informerer om dette. Den forkerte servostyrings olie kan påvirke slangen indeni og være årsag til seriøse skader. Køb altid den passende mængde til én genopfyldning. Store og billige mængdekøb kan ikke betale sig grundet det lange interval mellem olieskiftene.

Servostyrings olie koster 75 – 370 DKK pr. liter.

Følgerne af gammel servostyringsolie

Følgerne af gammel servostyringsolie

Forurenet olie i det hydrauliske servostyrings system er årsag til skade på alle dele. Særligt servostyrings pumpen påvirkes betydeligt af partikler i olie strømmen. Mikropartiklerne sætter sig ofte fast i monteringsdelene og forårsager slitage. En ødelagt servostyrings pumpe afgiver en høj skurrende lyd. En udskiftning af denne er ikke svær, men dyr. En ny servostyrings pumpe koster 1100 – 3700 DKK afhængig af fabrikanten. Frisk olie i servostyringen og en ny ekspansionstank forlænger levetiden på servostyrings pumpen for en brøkdel af disse beløb.

Bestil hydraulikpumpe til nedsat pris her

Hvad man skal gøre af gammel olie

Som alle andre smøremidler er gammel olie kemisk affald, der ikke kan bortskaffes med det sædvanlige husholdningsaffald eller hældes i kloakken. Vi tilråder at man hælder gammelt smøremiddel i den tomme dunk fra den nye olie og afleverer den dér, hvor man har købt olien. Forhandlerne er forpligtede til at tage imod det, da de har partnere til den professionelle behandling af kemisk affald.

Foto: Babich Alexander, Jumnong, CHIEW, Andrey_Popov, Pavel Skopets, dooguzi, Komjomo, Ake Apichai Chumsri, g-stockstudio / shutterstock.com